De slimme online tool voor snel en
inzichtelijk project managment!

Bekijk onze producten

DEVISE is een online tool gericht op het gestructureerd vasthouden van informatie in GWW projecten. Daarbij wordt op een slimme manier gebruik gemaakt van baselines, versiebeheer, rechten en verschillende interfaces.

DEVISE helpt u op tijd de juiste informatie te rapporteren, complexe structuren en
verbanden eenvoudig inzichtelijk te maken en het overdragen van werk eenvoudiger te maken.

Over het algemeen geldt een overgangsfase in een project als het moment waarop informatie verloren gaat. Dat dit zorgt voor enorm veel faalkosten. Deze fases zouden ook als kans gezien kunnen worden, door ze te gebruiken om mijlpalen te slaan, baselines vast te leggen en informatie terug te koppelen naar belanghebbenden. DEVISE draagt bij aan deze manier van werken, door het bieden van een intuïtief ingerichte online database, passend bij de SE manier van werken.
DEVISE biedt voor een groot aantal standaardprocessen een reeds ingerichte omgeving. Standaardmodules die zijn opgenomen, ondersteunen onder meer: risicomanagement met kwantificering en beheersmaatregelen, specificeren van proces- en systeemeisen, vastleggen van wensen van belanghebbenden inclusief rapportages t.b.v. terugkoppeling, documentmanagement, omgevingsmanagement, toetsen en afwijkingen.
Doordat onze omgevingen door middel van RAD* software geprogrammeerd worden, is de software eenvoudig aan te passen bij afwijkende processen. Ook als er al in het systeem gewerkt wordt en het proces wijzigt. Bovendien kan DEVISE gekoppeld worden aan andere applicaties, zoals CAD of GIS modules.

*Rapid Application Development

Onze software wordt met name binnen de civiel technische wereld ingezet. Denk hierbij aan de contractvoorbereiding van het A-Gebied op Schiphol, strategisch omgevingsmanagement voor een grote aannemer, het opstellen van klantwensspecificaties of een verificatiemodule voor een architectenbureau.