DEVISE is een SAAS-oplossing (‘Software as a service’) ten behoeve van gestructureerde en traceerbare beheersing van projectinformatie. DEVISE is gericht op gebruiksgemak en flexibiliteit. Niet alleen hebben we modules beschikbaar voor elk denkbare toepassing binnen uw projecten, maar we richten de gehele workspace ook in naar uw manier van werken. We adviseren u tevens over hoe u uw informatie het best kunt beheren.

DEVISE biedt ondersteuning voor een groot aantal standaardprocessen binnen GWW-projecten. Het inrichten hiervan volgens Systems Engineering is een van onze specialiteiten.

Sla de klanteisen op zoals uw stakeholders die formuleren, werk deze uit naar systeemeisen, houd overzicht over de objecten en functies binnen uw systeem. Via de juiste koppelingen in de database ziet u welke risico’s, issues en raakvlakken er spelen, en welke acties er nog openstaan. Verificatie en validatie zijn eenvoudig te beheren. Met een druk op de knop genereert u een klanteisenspecificatie, vraagspecificatie of risicorapportage. DEVISE biedt tot slot alles voor een goed ingericht Strategisch Omgevingsmanagement.

Andere modules die we bieden zijn onder meer: risicomanagement met kwantificering en beheersmaatregelen, documentmanagement, toetsen en afwijkingen. Doordat we de DEVISE-omgevingen programmeren door middel van Rapid Application Development, is de software eenvoudig en snel aan te passen bij afwijkende processen. Ook als er al in het systeem gewerkt wordt en het proces wijzigt.

DEVISE kan eenvoudig gekoppeld worden aan andere applicaties, zoals CAD- of GIS-modules. Daarbij wordt op een slimme manier gebruik gemaakt van baselines, versiebeheer, rechten en verschillende interfaces.